Kohti kestävää muoviekosysteemiä

Systeeminen muutos kohti muovin kestävää valmistusta ja käyttöä edellyttää uudentyyppisten materiaaliratkaisujen kehittämistä sekä arvoverkoston roolien uudistamista. Uusien ratkaisujen syntymistä voidaan tukea varmistamalla, että yhteiskunnallinen ja taloudellinen ohjaus tukevat toinen toisiaan. Systeemisiä ongelmia ratkaistaan kokeilemalla, vuorovaikutuksella ja epävarmuutta paremmin ymmärtämällä, siksi tarvitaan ekosysteemitason tarkastelua muutoksen ajureista. ValueBioMat projektin tutkijat Jaakko Siltaloppi Aalto-yliopistosta ja Markus Jähi VTT:ltä …

Kohti kestävää muoviekosysteemiä Read More »